Kategoria: Urzędy

Od 16 maja płatnicy poinformują ZUS o zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Od 16 maja 2021 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy systemowej, która nakłada na płatników obowiązek zamieszczania w formularzach zgłoszeń do ubezpieczeń 6-cyfrowego kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. W związku z tym zmienią się formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek, którzy zgłaszają osoby do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, […]

Konsekwencje za niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie

Niezłożenie oświadczenia majątkowego o czasie może pociągnąć za sobą surowe konsekwencje. Informujemy, kiedy mijają terminy i co grozi za ich niedotrzymanie. 30 kwietnia mija najbliższy termin na złożenie oświadczenia majątkowego. Dokument należy złożyć według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Co więcej, wymagane jest dołączenie zeznania o wysokości dochodu w […]

ZUS rozwija system e-wizyt

Trwająca pandemia koronawirusa przyczynia się do przyspieszenia prac nad cyfryzacją usług. Swoją ofertę unowocześnia także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który rekomenduje system e-wizyt. Usługa ta zyskuje coraz większą popularność.