Szczepienia w firmach także dla członków rodzin

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii – Jarosław Gowin oraz przedstawiciele organizacji pracodawców poinformowali, że punkty szczepień będą zlokalizowane w firmach, w których będzie co najmniej 500 chętnych osób. Szczepienia mają ruszyć od 10 maja.

Jak się okazuje, szczepionka będzie podawana nie tylko osobom zatrudnionym, ale także członkom ich rodzin. Wiek nie będzie miał znaczenia, natomiast nie będzie można wybrać rodzaju preparatu.

„Program szczepień będzie obejmował wszystkich pracowników, bez względu na podstawę zatrudnienia, oraz dorosłych członków ich rodzin. Mniejsze podmioty mogą porozumiewać się i zgłaszać do programu łącznie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. pięć firm zatrudniających po 100 pracowników wspólnie zorganizowało w jednej z nich punkt szczepień. Oczywiście przy założeniu, że łącznie zgłosi się do nich co najmniej 500 chętnych. Przypominam, że szczepienia są dobrowolne” – powiedział Jarosław Gowin.

W ostatnim czasie były prowadzone konsultacje z pracodawcami. Najważniejszym efektem jest możliwość szczepień także członków rodzin. Jeszcze nie wiadomo jakie osoby będzie można zgłaszać, czy tylko małżonka i dzieci, czy nieformalnych partnerów…

Preparaty będą mogli otrzymać także cudzoziemcy, gdyż w procesie szczepień nie będzie brane pod uwagę kryterium narodowości.

Uczestnictwo w programie nie będzie zróżnicowane w zależności od branż. W przyszłości możliwe będzie także obniżenie limitu zgłoszeń od pracowników, który uprawnia do zorganizowania punktu szczepień (np. 200 osób zamiast 500).

„Na początku maja ruszy pilotaż obejmujący cztery spółki Skarbu Państwa oraz cztery prywatne przedsiębiorstwa. W tej chwili ustalamy, jakie mają być to firmy. Bezpośrednio po zakończeniu pilotażu i wyciągnięciu wniosków – zakładam, że najdalej około 10 maja – ruszymy z akcją szczepień masowo, we wszystkich zakładach, które są w stanie zapewnić wymogi tego programu” – dodał wicepremier.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zaszczepionym pracownikom nie będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny.

Miejsce pracy, w którym będzie zorganizowany punkt szczepień, musi być do tego odpowiednio przygotowane, tzn. zatrudnione będą osoby do obsługi i szczepienia pacjentów. W tym celu pracodawca będzie zobowiązany do nawiązania współpracy z podmiotem leczniczym lub osobą uprawnioną do podawania preparatu i pokrycia wynikających z tego obowiązku kosztów.