Rezygnacja z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne dla wszystkich pracowników. Decyzję o rezygnacji można złożyć, wypełniając odpowiednią deklarację. Można tego dokonać zarówno przed zawarciem przez pracodawcę, a w imieniu pracownika umowy o uczestnictwie w PPK, jak i po jej podpisaniu. Rezygnować i powracać do uczestnictwa można wielokrotnie.

Wpłaty do PPK

Automatycznie do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostają zapisani zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat. Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, ale nie mają jeszcze 70 lat, muszą złożyć wniosek u swojego pracodawcy.

Na rachunek PPK trafiają wpłaty od pracodawcy, pracownika i Państwa.

Umowę na rzecz pracownika o prowadzenie PPK jest zawierana przez pracodawcę, który finansuje wpłatę podstawową, która wynosi 1,5% wynagrodzenia. Może wpłacić także dodatkową kwotę, wynoszącą do 2,5% pensji.

Pracownik również dokonuje wpłat na PPK, które są pobierane z jego wynagrodzenia. Podstawowa kwota wynosi 2% wynagrodzenia, ale można ją obniżyć do 0,5%. Sytuacja ta dotyczy osób o niskich zarobkach. Każdy pracownik może zdecydować się na dokonywanie wpłaty dodatkowej, nieprzekraczającej 2% pobieranej pensji.

Od Państwa pracownik otrzymuje kwotę w wysokości 250 zł jako opłatę powitalną, a po spełnieniu warunków określonych w ustawie, dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Jak podał na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, zarobek oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych po nieco ponad roku wyniósł 9%. W tym samym czasie stopy zwrotu z funduszy obligacyjnych wynosiły od -2 do +4%.

Co ważne, oszczędności zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika. Pracownik ma prawo do ich wycofania w dowolnym momencie, a po jego śmierci środki podlegają dziedziczeniu.

Rezygnacja z PPK

Jeśli pracownik chce zrezygnować z uczestnictwa w programie, musi złożyć deklarację w formie pisemnej. Jej złożenie ma natychmiastowy skutek. W chwili złożenia dokumentu o rezygnacji pracodawca przestaje dokonywać wpłat. Taki ruch może spowodować utratę wpłaty powitalnej i rocznej od Państwa.

Pracownik ma prawo do wypłacenia kwoty zgromadzonej w PPK w każdej chwili i bez podawania przyczyny. Na preferencyjnych zasadach może tego dokonać w razie choroby swojej, małżonka lub dziecka, czy na pokrycie wkładu własnego kredytu hipotecznego.

Nawet po rezygnacji z PPK, pracownik może powrócić do oszczędzania. Wystarczy, że złoży swojemu pracodawcy wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych.