Reguły szczepień w miejscu pracy

Szczepienia w firmach mają ruszyć 10 maja. Szczepionka będzie podawana nie tylko osobom zatrudnionym, ale także członkom ich rodzin. Zakłady pracy będą mogły zgłaszać gotowość do szczepień od 4 maja poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu zebrało się posiedzenie Rady Przedsiębiorczości zorganizowane w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, na którym przedsiębiorcy przedstawili swoje postulaty w kwestii szczepień. Wytyczne dotyczące podawania szczepionki w firmach są do nich dostosowane.

Jak się zaszczepić w pracy?

Pracodawcy, którzy mogą wziąć udział w programie szczepień:

  • pojedynczy pracodawca,
  • grupa pracodawców,
  • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
  • pracownicy szkół wyższych i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Chcąc wziąć udział w programie, pracodawca powinien wypełnić stosowny formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie dostępny od 4 maja. Należy w nim wskazać liczbę chętnych pracowników, ale bez podawania ich danych osobowych. Dokument należy wypełnić dopiero po zaplanowaniu procesu szczepień, przygotowaniu miejsca szczepień i zatrudnieniu osób uprawnionych do podawania szczepionki.

Data rozpoczęcia szczepień będzie zależeć od dostępności szczepionek. Kolejne przedsiębiorstwa będą dodawane do programu kolejno w maju i w czerwcu. O kolejności decydują: termin poprawnie wypełnionego formularza i dostępność preparatów.