12 dni pracy zdalnej w ciągu roku

Na swój wniosek zatrudnieni będą mogli świadczyć pracę zdalną bez spełniania wymogów zawartych w przepisach, w tym między innymi bez rekompensaty za prąd. Home office będzie odbywał się w wymiarze 12 dni w roku.

Pomysły te są zawarte w projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Celem jest wprowadzenie na stałe przepisów umożliwiających świadczenie pracy zdalnej.

„Obecnie można ją stosować na podstawie ustawy covidowej i jest dobrze oceniana przez pracodawców i pracowników. Te doświadczenia wykorzystaliśmy przy tworzeniu projektu. Chcielibyśmy, aby nowe przepisy zaczęły funkcjonować po trzech miesiącach od ustania pandemii, czyli po okresie, w którym można stosować pracę zdalną na podstawie ustawy covidowej. Dzięki temu nie ma ryzyka wystąpienia luki prawnej, a wszyscy zainteresowani będą mieli czas na przygotowanie się do zmian” – mówi Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

W porównaniu z poprzednią wersją projektu z 19 marca bieżącego roku projekt nowelizacji zakłada jedną istotną zmianę, czyli wprowadzenie przepisów o home office.

„Zatrudniony będzie mógł wnioskować w tej sprawie do pracodawcy. To novum w naszym systemie. Ma to znaczenie także w kontekście ułatwień dla rodziców przewidzianych w Polskim Ładzie” – dodaje prof. Krzysztof Głuc, doradca wicepremiera Jarosława Gowina.

Jeśli praca zdalna będzie odbywała się 12 dni w roku, to będzie mogła być świadczona bez konieczności spełniania większości wymogów ze strony pracodawcy.

„Wyłączony zostanie m.in. obowiązek pokrywania kosztów, jakie ponosi pracownik w związku ze zdalnym trybem wykonywania pracy. Pracodawca nie będzie musiał więc wypłacać ryczałtu, jeśli w takiej formie – przy zwykłej pracy zdalnej – miałby rekompensować koszty ponoszone przez pracowników. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zatrudniający będzie jednak zobowiązany do sporządzenia uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego” – wyjaśnia Anita Gwarek, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Pracodawca i pracownik będą mogli indywidualnie ustalić wyższy wymiar pracy zdalnej (powyżej 12 dni w roku). W takim przypadku muszą spełniać wszystkie obowiązki wynikające z przepisów o pracy zdalnej.