Blog

Plusy i minusy pracy zdalnej

Aktualnie, na podstawie tzw. ustawy covidowej z marca 2020 roku pracodawcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej. Możliwość ta obowiązuje w okresie epidemii oraz do trzech miesięcy po jej odwołaniu.

Zalety

Pandemia koronawirusa wymusiła zdalne rekrutacje, a także usankcjonowała pracę zdalną. Firmy coraz częściej rekonstruują swoje biura i poszukują pracowników poza regionem, w którym znajduje się ich siedziba.

Według przeprowadzonych badań praca zdalna będzie popularna także po okresie epidemii. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest 57% pracodawców oraz 46% pracowników.

Wpłynie to na rolę i wygląd biur. Zniknie część biurek, a w zamian pojawi się więcej przestrzeni do integracji i spotkań on-line. Warunkiem zatrudnienia nie będzie już zamieszkanie w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba firmy.

Pracodawcy podkreślają w ogłoszeniach, że poszukują kandydatów do pracy zdalnej. Nie podoba się to jednak wszystkim pracownikom, więc wypracowano także inny sposób, a mianowicie model hybrydowy. Oznacza to pracę kilka dni w biurze i pozostałe w domu. W trosce o pracowników biura spełniają wymogi reżimu sanitarnego oraz są bardziej przyjazne, tzn. posiadają strefy wypoczynku, kreatywnego myślenia, komfortu.

Wady

Na pracy zdalnej przebywa obecnie około 10% Polaków. Pracownicy są coraz częściej zmęczeni, a pracodawcy mają problem z wdrażaniem nowych osób i motywacją specjalistów. Mimo wszystko praca zdalna nie jest zjawiskiem powszechnym w naszym kraju. Według danych GUS w szczytowym momencie z domu pracowało zaledwie 11% wszystkich pracujących. W ostatnim kwartale 2020 roku zdalnie pracowało 9,7%, czyli 1,6 miliona osób.

Problematyczną kwestią jest przeciążenie pracowników, którzy narzekają na nadmiar obowiązków, a także na zacieranie granicy między domem a pracą. Poza tym w domach przebywają dzieci, które uczą się on-line. Domy, czy mieszkania nie zawsze są do tego przystosowane, brakuje miejsca lub sprzętu komputerowego. Chociaż wydawać, by się mogło, że praca zdalna może być pożądanym benefitem, to okazuje się, że jeśli jest koniecznością, to pracownicy oczekują pracy hybrydowej, albo rozważają odejście.

Z perspektywy pracodawców negatywnymi aspektami są: brak integracji i współpracy w zespole. Właściciele firm stanęli przed wyzwaniem, jak podtrzymać kulturę organizacyjną firmy, jak sprawić, by pracownicy nie czuli się mniej związani z miejscem pracy. Benefity popularne przed pandemią straciły sens, bo po co karnety na zamknięte siłownie, albo darmowe obiady w czwartki, skoro wszyscy pracują z domu… Pojawia się pytanie, jak zmotywować pracowników? Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie modelu hybrydowego.

Przepisy

Praca zdalna nie jest uregulowana. Jak podał resort rozwoju – w Radzie Dialogu Społecznego nie osiągnięto porozumienia dotyczącego wszystkich problematycznych kwestii związanych z uregulowaniem pracy zdalnej. Rozbieżności dotyczą samej definicji pracy zdalnej, a także zwrotu kosztów ponoszonych przez pracownika. Na ten moment nie można wprowadzić pracy zdalnej na stałe, potrzebna jest nowelizacja kodeksu pracy.

Ministerstwo proponuje, by przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpiły obecne o telepracy. W projekcie zaproponowano, by praca odbywała się całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika, lub w miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę. Resort podał, że nowe przepisy będą uwzględniały kwestię kosztów związanych ze świadczeniem przez zatrudnionego pracy zdalnej.

ZUS rozwija system e-wizyt

Trwająca pandemia koronawirusa przyczynia się do przyspieszenia prac nad cyfryzacją usług. Swoją ofertę unowocześnia także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który rekomenduje system e-wizyt. Usługa ta zyskuje coraz większą popularność.

System e-wizyta

W październiku ubiegłego roku ZUS we współpracy z firmą Comarch wprowadził usługę zdalnych wideokonsultacji. System ten cały czas się rozwija i jest przeznaczony do umawiania wideorozmów z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma potrzeby stawiania się osobiście w urzędzie, co w czasach pandemii COVID-19 jest bardzo dobrym i przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem.

Dedykowany system e-wizyta daje możliwość omówienia z ekspertami kwestii obejmujących poniższe obszary tematyczne:

 • emerytury i renty,
 • wypłata zasiłków,
 • prowadzenie firmy,
 • ulgi i umorzenia,
 • zasady korzystania z tzw. tarcz antykryzysowych.

Podczas spotkania online można również potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Platforma Usług Elektronicznych ZUS pozwala na:

 • sprawdzenie stanu składek,
 • przypisanie członków rodziny do swojego ubezpieczenia,
 • składanie wniosków, upoważnień, zaświadczeń,
 • sprawdzenie wysokości przyszłej emerytury.

Rozwiązanie te zostało wprowadzone dotychczas w 43. oddziałach ZUS w Polsce, a pod koniec 2020 roku liczba równoczesnych e-wizyt wzrosła z 172. do 300.

Urząd planuje, że nowy system będzie jedną ze stałych usług, z której będą mogli skorzystać interesanci. Nie ogranicza go tylko do wprowadzenia na czas pandemii.

Jak się umówić na e-wizytę?

Co ważne, na e-wizytę można umówić się tylko w placówce, która jest zgodna z naszym miejscem zamieszkania lub płacenia składek. Wszystkie spotkania online odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Chcąc połączyć się z pracownikiem urzędu, należy posiadać urządzenie z dostępem do Internetu i kamerą (laptop czy smartfon). Trzeba także przygotować dowód osobisty, który posłuży do zweryfikowania tożsamości. Podczas e-wizyty nie mogą być obecne osoby trzecie.

Rezerwując e-wizytę na stronie ZUS należy:

 • podać swoje dane,
 • wybrać dzień i godzinę spotkania,
 • wybrać temat spotkania.

E-wizyta w języku migowym

Od wtorku 16 lutego ZUS uruchomił e-wizytę w języku migowym (PJM). Szacuje się, że liczba osób niesłyszących w naszym kraju wynosi około 500 tysięcy, a 900 tysięcy Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Bariera komunikacyjna często nie pozwala na samodzielne załatwienie spraw.

Aby zarezerwować e-wizytę, należy na stronie www.zus.pl wybrać opcję „umów e-wizytę”, a następnie „umów e-wizytę w języku migowym (PJM)”. Kolejne kroki to wskazanie tematu wideorozmowy i terminu spotkania.